dní
hodín
minút
sekúnd

SLOVENSKÝ SUPERPOHÁR 2019

12.OKTÓBER, 2019, Púchov

AKTUALITY

DOTAZNÍK PRE KOMENTÁTOROV

Prosíme všetky postupujúce tímy, aby zaslali vyplnený dotazník (stiahnuť TU) na adresu dotazniky@superpohar.sk

DORUČENÉ PRIHLÁŠKY / zoznam postupujúcich tímov:

*** zoznam tímov je konečný ***

** ŠTARTOVKA sa spúšťa 06.10.2019 o 20:00 hod. **

Názov ligy  Počet  Č. Názov tímu  Kategória 
 Organizátor SSP 2019 1+1  01.  IHRIŠTE  muži
 02.  IHRIŠTE  ženy
 Víťaz SSP 2018 1+1  03.  STUPNÉ  muži
 04.  DEŽERICE-VLČKOVO  ženy
 Okresná has.liga Sabinov (OHL SB)

– 8 kôl v 3 okresoch

 

 

 

2+2  05.  LÚČKA  muži
 06.  UZOVSKÉ PEKĽANY  muži
 07.  LÚČKA  ženy
 08.  HUBOŠOVCE  ženy
 Košická has.liga (KEHL)

– 8 kôl v 2 okresoch

 

 

2+1  09.  VTÁČKOVCE  muži
 10.  KECEROVCE  muži
 11.  ČIŽATICE  ženy
 Slovensko-moravská has.liga (SMHL)

– 15 kôl v 8 okresoch

 

 

 

 

 

 

 

5+3  12.  BRUMOV B  muži
 13.  LEDNICKÉ ROVNE (namiesto STUPNÉ)  muži
 14.  PODHORIE  muži
 15.  ZBORA  muži
 16.  VISOLAJE (namiesto ĎURĎOVÉ)  muži
 17.  NOSICE-žabky  ženy
 18.  NEDAŠOVA LHOTA  ženy
 19.  STREŽENICE (namiesto DEŽERICE)  ženy
 Regionálna has.liga Spiš (RHLS)

– 10 kôl v 5 okresoch

 

 

 

3+1  20.  BIJACOVCE  muži
 21.  ŠTÔLA  muži
 22.  ŽAKOVCE  muži
 23.  SPIŠSKÝ ŠTVRTOK  ženy
 Hornooravská has.liga (HOHL)

– 9 kôl v 2 okresoch

 

 

 

3+1  24.  TRSTENÁ  muži
 25.  RABČA  muži
 26.  ZUBEREC  muži
 27.  O.JASENICA  ženy
 Inovecko-karpatska has.liga (IKHL)

– 10 kôl v 4 okresoch

 

 

 

2+2  28.  SLÁDKOVIČOVO  muži
 29.  BABULICOV VRCH A  muži
 30.  PODBRANČ HORNÁ DOLINA  ženy
 31.  DRGOŇOVÁ DOLINA  ženy
 Zemplínska has.superliga (ZHSL)

– 6 kôl v 4 okresoch

 

 

 

3+1  32.  BYSTRÉ (namiesto VTÁČKOVCE)  muži
 33.  STARÉ  muži
 34.  DLHÉ NAD CIROCHOU  muži
 35.  BELÁ NAD CIROCHOU  ženy
 Západoslovenská has.liga (ZSHL)

– 12 kôl v 7 okresoch

 

 

 

 

3+2  36.  PAVLICE  muži
 37.  ŠENKVICE  muži
 38.  JAROVCE (namiesto POĽNÝ KESOV)  muži
 39.  SLÁDKOVIČOVO  ženy
 40.  DVORNÍKY  ženy
 Šarišská has.liga (ŠHL)

– 6 kôl v 2 okresoch

 

2+0  41.  BRETEJOVCE (namiesto VTÁČKOVCE)  muži
 42.  BRESTOV A  muži
 Turčianská has.liga (THL)

– 9 kôl v 3 okresoch

 

 

 

2+2  43.  ZÁTURČIE  muži
 44.  HÁJ A  muži
 45.  TURČIANSKE TEPLICE A  ženy
 46.  BARTOŠOVÁ LEHÔTKA (namiesto DOLNÝ HRIČOV)  ženy
 Severoslovenská has.liga (SSHL)

– 12 kôl v 5 okresoch

 

 

 

 

 

 

4+3  47.  ĎURĎOVÉ  muži
 48.  BYTČICA  muži
 49.  TRNOVÉ  muži
 50.  MALÁ BYTČA A  muži
 51.  BYTČICA B  ženy
 52.  DULOV  ženy
 53.  OŠČADNICA  ženy
 Spišská has.liga (SHL)

– 8 kôl v 2 okresoch

 

 

2+1  54.  MARKUŠOVCE  muži
 55.  SMIŽANY  muži
 56.  SMIŽANY  ženy
 Nočná has.liga Žilinského kraja (NHLka ZA)

– 10 kôl v 5 okresoch

 

 

 

 

3+2 57.  OCHODNICA (namiesto MALÁ BYTČA)  muži
58.  LIETAVA (namiesto HÁJ)  muži
59.  HORNÝ VADIČOV  muži
60.  KOLÁROVICE centrum  ženy
61.  DOLNÝ HRIČOV  ženy
 Záhorácka hasičská liga (ZHL)

– 9 kôl v 3 okresoch

 

 

 

 

2+3 62.  KÚTY  muži
63.  RADIMOV  muži
64.  KÚTY  ženy
65.  PLAVECKÝ ŠTVRTOK  ženy
66.  SOLOŠNICA  ženy
 Podunajská has.liga (PDHL)

– 7 kôl v 2 okresoch

 

 

2+1 67.  IMEĽ A  muži
68.  KYSELICA  muži
69.  IMEĽ  ženy
 Východoslovenská has.superliga (VHSL)

– 10 kôl v 4 okresoch

 

 

 

 

 

4+2 70.  BECHEROV  muži
71.  SPIŠSKÝ ŠTVRTOK  muži
72.  VYŠNÁ VOĽA  muži
73.  FIRE RACINGSPORT  muži
74.  TERŇA  ženy
75.  ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY (namiesto SP.ŠTVRTOK)  ženy
 Okresná has.liga Bardejov (OHL BJ)

– 8 kôl v 1 okrese

1+0 76.  SVERŽOV (namiesto BECHEROV)  muži
 Tekovsko-hontianska has.liga (THHL)

– 8 kôl v 5 okresoch

 

 

2+1 77.  POĽNÝ KESOV  muži
78.  KRUPINA  muži
79.  KRUPINA  ženy
 Horehronská has.liga (HHL)

– 6 kôl v 3 okresoch

 
 

2+1 80.  OZ HASIČ Polomka  muži
81.  GAŠPAROVO  muži
82.  JANIK FIRE TEAM  ženy
 Hornonitrianska hasičská liga (HNHL)

– 8 kôl v 3 okresoch

0+0  Nesplnenie bodu č. 13 – za ligové družstvo sa pokladá družstvo, ktoré bude uvedené v prihláške danej ligy a zúčastní sa minimálne na 90% ligových kôl v prihlásenej lige. V lige splnilo podmienku 4+3 tímov a teda liga nemá nárok na postup.

Poslední víťazi

STUPNÉ (muži)

DEŽERICE-VLČKOVO (ženy)

Harmonogram SSP 2019

#Program Čas
1Príchod a registrácia družstiev08,00 - 08,45
2Slávnostné zahájenie súťaže09,00 - 09,30
3Prvé kolo súťažných pokusov09,30 - 12,30
4Prestávka12,30 - 13,00
5Druhé kolo súťažných pokusov13,00 - 16,00